SON DAKİKA

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketini Açıkladı! İşte Madde Madde Yeni Devresinin Yol Haritası

Bu haber 12 Mart 2021 - 14:04 'de eklendi ve 406 kez görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketini Açıkladı! İşte Madde Madde Yeni Devresinin Yol Haritası

Son dakika: İş dünyasının ve yurttaşların heyecanla beklediği ekonomi reform paketini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni devresinin “yatırım, istihdam, üretim, dışalım” olmak üzere dört esas üstüne oturtulacağını söyledi. Paket ile 850 bin esnafa vergi muafiyeti getirilecek, dijital paraların hukuki alt yapası oluşturulacak, kamuda israfa son verilecek. İşte Erdoğan’ın açıkladığı paketin detayları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı“nda mühim açıklamalarda bulundu.Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve dışalım esasında büyütme amaçi bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi amaçliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla bütün paydaşlar hep eş güdümlü yaşama geçireceğiz. Türkiye’yi en büyük 10 ekonomiden biri durumuna getirmek amacıyla gece gündüz çalışarak amaçlerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın bulunduğuna yürekten inanıyoruz. Yeni yönetim düzeneğinin emniyet ve devamlılıkın teminatı olacağına inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek Türkiye’yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardık. Artık hiçbir kesim, hiçbir odak millete karşın devleti yönetme hevesine kapılamayacaktır. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile eş güdümlü gereksinim duyulan birtakım ismimları atacağız.

Türkiye’yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye’nin her türlü senaryoya hazırlıklı bulunduğunu bütün dünyaya gösterdik. Salgına karşın 2020 senesinde yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin’in sonrasında ikinci sırada yer aldık.

Reform programımızla kuvvetli yönlerimizi perçinlerken, mesele gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni devre 4 esas üstüne oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, dışalım.Erdoğan, reformları şu şekilde açıkladı:Makroekonomik devamlılık kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

İstikrarı sürdürmek amacıyla makro siyasetlar beraberinde bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart.

Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi planlamaleri, kamu alım idurumaleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi konuları amacıylae alan yeni siyasetları yaşama geçiriyoruz.

İlk reform kısmımız, tehlikelere karşı daha kuvvetli bir kamu maliyesi yapısını meydana getirmek olacaktır.

Yapısal siyasetlar doğrultusunda ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet siyasetları, piyasa gözetimi ve kontrolünü reform kapsamımıza aldık.

Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun amacıyla 2 mühim siyaset değişikliğine gidiyoruz.

Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, bundan dolayı Meclis kontrolü kapsamına alıyoruz.

İsrafa mutlaka tahammülümüz olmadığı amacıyla kamu yönetimlerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak mühim planlamaleri yaşama geçiriyoruz

Kamu personeliyle alakalı iş ve işlemlerin tek bir yönetim doğrultusundan yürütülmesini sağlıyoruz.

Kamu yönetimsinin bir bütün bulunduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra mahalli yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını amaçliyoruz.

Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek amacıyla döviz cinsi borçların toplam borç stoku amacıyladeki payını düşürüyoruz.
Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

Reform paketimizde dar gelirli ufak esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.

Hazine nakit yönetimini de daha kuvvetli duruma getiriyoruz. Bunun amacıyla Hazine’nin tüketimi dışında kalan kurumların hesabını, Tek

Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz.

Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek siyasetları tahkim ediyoruz.

Vergi Usul Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye ahengi teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.

Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi aşağı yukarı 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

Elektronik defter ve elektronik belge tüketimi programsını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.
7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi programsını başlatıyoruz.

Uluslararası yatırımcıların vergi konusunda karşılaştıkları problemleri da reform kapsamına aldık.

Kamu alım idurumalerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz.

Vergi kontrolünde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti engel olan modellere geçiyoruz.

Kamunun ithal ürün tüketimini azaltmak amacıyla Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon civarlarına ulaşmaktır.Gıda Komitesinin siyaset önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasaının tesirn çalışabilmesini temin amacıyla veri akışını sağlayacak bir erken ikaz sistemi kuruyoruz.

Gıda doğrultusunda kayıp ve israfın azaltılması amacıyla de harekete geçiyoruz. Tarlada ve durumlarda kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaa kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.

Erken ikaz sistemi üzerinden bilhassa üretim, toptan ve perakende ismimında besin zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı vasıtası ile karar alma hızımız artacaktır.

Tarımsal üretimde öngörülebilirliği çoğaltmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz.
Yıllık cirosu 500 milyar lira olan besin piyasaında yaşanan israfı yalnızca yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız.

İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile alakalı çalışmaları da süratle tamamlıyoruz
Enflasyonda risk meydana getiren yapısal şokları değerlendirmek, lüzumlu siyasetları tespit etmek ve yönetmek amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi’ni tesis ediyoruz.

Kamunun yönetmekte bulunduğu ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine amaç enflasyona göre yapılacaktır.”
Finansal devamlılıkın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Sektörün sahip bulunduğu kuvveti koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz.

Zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması suretiyle mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda tesirnlik gösterebilmeleri amacıyla bu şirketlere yapılan damga, harç ve kaynak tüketimini destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz duruma getiriyoruz.

Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz tesirlerini şuandan bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün aktif niteliğini daha da tedavi etmek üzere birtakım tedbirler alıyoruz.

Katılım finans sektörünün gelişimini süratlendıracak yeknesak bir kanuni planlama hazırlıyoruz. Bu planlamayle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da yaşama geçiyor.

Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

Finans sektörünün kurumsal altyapısını ilerletmek amacıyla de bir dizi ismim atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin bütün kredi ve risk bilgilerinin toplandığı Risk Merkezini tekrar yapılandırıyoruz.

Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini meydana getiren 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak ismimları atıyoruz.

Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek amacıyla Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik düzeneğinin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Cari açıkla mücadelede 3 esas siyasetyı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, dışalımın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç dışalım yapmamış KOBİ’leri dışalıma teşvik etmektir. Üçüncü ve son kısmımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir.

Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar bireysel emeklilik sistemine aktarımına imkân veriyoruz.
Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet kuvvetimüzü bir üst basamağa taşıyacak ismimlar atıyoruz.

Yenilikçi ve kuvvetli bir sıhhat endüstrisinin geliştirilmesi suretiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı Sıhhat Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

Sanayimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet kuvvetimüzü bir üst basamağa taşıyacak ismimlar atıyoruz. Genellikle Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini gerçekleştiren ve dışalımı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi takviyeleri veriyoruz.

Doğalgaz piyasasını tekrar yapılandırarak, bu kısmı rekabetçi bir esas olarak geliştiriyoruz.
Enerji verimliliği takviyelerinin kapsamını genişletiyoruz. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik meşru altyapıyı tamamlıyoruz.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan siyasetları tesirn şekilde programlamayı sürdüreceğiz. Enerji verimliliği takviyelerinin kapsamını genişletiyoruz.
Mesleki eğitim merkezlerini gençler amacıyla cazip kılmak suretiyle çocuklarımızın kalfalık devresininde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.”
Salgının istihdam pimeşruarında yarattığı tahribatı gidermek amacıyla ek İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz.
Firmalar, istihdama kattıkları her bir ek şahıs amacıyla Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

Kamu vazifelileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en çok bir kurumun yönetim ya da kontrol kurullarında vazife alabileceklerdir.
Üretken yatırımların yükselmesinı sağlamak amacıyla özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek ismimlar atıyoruz.

Ekonomideki bütün gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek suretiyle iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kuruludur.

Devlet takviyelerinde kamu kaynaklarının tesirnliğini ve verimliliğini çoğaltmak amacıyla bütün destek programlarının ilke ve esaslarını belirleyen, tesir değerlendirmesi yapılmasını olası kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

Dijital piyasa yeri platformlarında ürünlerini satışa yayınlayan firmaların haklarını koruyacak planlamalere gidiyoruz.

Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik AB planlamaleriyle uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda farklılıklar yapıyoruz.
“İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti basitleştirecek programları da süratle yaşama geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret programlarının ortadan kaldırılması suretiyle Avrupa Birliği mevzuatına ideal yeni planlamaler yapıyoruz.

Tüketicinin korunması, kayıtlılığın yükselmesi ve piyasada haksız rekabetin tesirn bir biçimde önlenmesi suretiyle bağımsız bir Pazar Gözetim ve Denetim Kurumu kuruyoruz.

Ekonomik reform paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm merkezli siyasetlar içeriyor.

Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programnın program başarılı olmasını değerlendireceğiz.Takvimlendirdiğimiz bütün reformları, belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız.

Paylaştığımız ekonomi reformları ve geride bıraktığımız hafta açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planı gibi belgeler, amaçlerimize ulaşmamızı basitleştirecek atılımlardır.

Bu reformlar, bizim amacıyla ne ilktir, ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine göre ne gerekiyorsa yapmayı, hangi ismimlara gereksinim varsa atmayı sürdüreceğiz.

Elbette, reform belgelerimizle alakalı tenkitler olacaktır. Biz, yapıcı her türlü eleştiriyi öneme aldık, alırız.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA